Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„CERAMET” Sp.  z o.o.
ul. Toszecka 99
44-100 Gliwice

NIP: PL9691154318
REGON: 27604644
Numer KRS 0000203511
Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Wysokość kapitału zakładowego - 50 000 zł

Sekretariat:
Tel.: +48 32 2701844
Tel.: +48 32 2701844
mgr Anna Surdyk – Pełnomocnik ds. QMS
e-mail: ceramet@ceramet.pl

Prezes Zarządu
mgr inż. Józef Stania
Tel.: 607971791
e-mail: ceramet@ceramet.pl